• Home
  • پروژه ها
  • شهربازی دنگ دو

شهربازی دنگ دو


میزان مشارکت در پروژه:
- نصب و راه اندازی دستگاههای بازی
-آموزش پرسنل

کشور:چین
شهر:پن یو

مساحت :2500 متر
زمان اجرای پروژه :  سال 1385