تامین نیروی انسانی و آموزش


همواره تامین نیروی انسانی کارآمد و متخصص در مراکز تفریحی یکی از دغدغه های سرمایه گذاران و مدیران می باشد،بخش آموزش و تامین نیروی انسانی این شرکت آمادگی دارد ضمن انجام مشاوره های لازم در خصوص تامین نیروی انسانی و ارائه آموزش های لازم در لایه های مختلف مدیریتی،اپراتوری،فنی و خدماتی،میزان بهره وری مجموعه را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهد.


سرویس های آموت لند:

      - آموزش تیم مدیریت مراکز تفریحی

       - آموزش تیم سرپرستی طبقه

       - آموزش تیم بازاریابی

       - آموزش تیم اداری

       - آموزش تکنسینهای فنی

       - آموزش اپراتورهای دستگاه

        - آموزش انتظامات

       - آموزش خدمات