گزارش تصویری از چهارمین نمایشگاه بین المللی شهربازی، پارک ها، تجهیزات و فن آوری اوقات فراغت

چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی شهربازی، پارک ها، تجهیزات و فن آوری اوقات فراغت از 23  تا  26 بهمن ماه سال 1393 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور برندهای داخلی و خارجی برگزار  گردید